Välj en sida

Familjedaghemmet

Kulla

Välkommen till Kulla familjedaghem!

Verksamheten bedrivs i hemmiljö i en villa på landsbygden för barn i åldrarna 1-5 år och är ett alternativ till förskolan. Här erbjuds en lugn och trygg miljö där barnen är i fokus. Barnen får vara med och påverka verksamheten genom sina intressen och sin nyfikenhet i olika aktiviteter. Kulla familjedaghem inriktar sig på att alla barn ska få tiden att utvecklas, få höras, synas och kunna på olika sätt kommunicera och samspela med andra. Vi är mycket utomhus i naturen, har rörelseaktiviteter eller arbetar med olika teman utifrån barngruppens intressen. Målet är att få driva en verksamhet tillsammans med barnen och i samförstånd med föräldrarna så att varje barn får utvecklas i sin egen takt till trygga, empatiska och självständiga individer. 

Öppettider

06.00-18.00 (Mån-Fre)

Husdjur

Katt finns i hemmet

Ansök om plats

Via kommunen

Samarbete

Samarbetar med Myrby familjedaghem

Lokal / Hem

Verksamheten bedrivs i hemmet.

Inriktning

En allmän inriktning där alla barn ska få tiden att utvecklas, få höras och synas och att de ska kunna på olika sätt kommunicera och samspela med andra.

Verksamheten

Verksamheten

Mål: Mitt mål är att få driva en verksamhet tillsammans med barnen och i samförstånd med föräldrarna/vårdnadshavarna, så att varje barn får utvecklas i sin egen takt till trygga, empatiska och självständiga individer.

Små barngrupper i hemmiljö gör att barnen får lättare att knyta an och bli trygga individer. Det blir lättare att synliggöra varje enskilt barns utveckling och lärande samt behov.

Om mig

Om mig

Ann Carlsson

Jag bor på landet tillsammans med min man. Vi har tre vuxna barn, samt 2 barnbarn. Jag arbetade tidigare som dagbarnvårdaren mellan åren -89 till -99 och från 2010 fram till 2019 arbetade jag på förskola innan jag öppnade Kulla familjedaghem. Jag är utbildad barnskötare och har även gått utbildning i AKK och TAKK, samt lite yoga för barn.

Kontakta mig

Adress
Kulla Stjärnholm 5, 749 62 Örsundsbro 

Telefon

076-103 61 73

Huvudman
Olle Hallin, 070-792 09 33
olle.hallin@cforetaget.se

Klagomålshantering
Länk